گذشته

از سال 85 با پرشین گیگ دوس شدم.
این چند سال چقدر بزرگ و شیک شده!
گزارش تخلف
بعدی